Chrissy Sport & Zorg
Sport en Zorg op Maat  
 
 
 

Is Running Therapie iets voor u?

 

 

 

 

 

Wanneer u zichzelf herkent in het bovenstaande filmpje, 

 Of u heeft last van één of meer van de volgende klachten;

 


Slecht slapen

Veel piekeren

Sombere gevoelens

Agressie/impulsiviteit

Wisselende stemmingen

Middelenmisbruik

Geen energie

Hyperactiviteit

Weinig zelfvertrouwen

Seksuele problemen

Slechte lichamelijke conditie en/of overgewicht

Gevoel van hulpeloosheid

Eenzaamheid  

Burn-out klachten

Stemmingsstoornissen

Angst en paniekaanvallen

Somatoforme stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Verslavingsstoornissen  

 

...Dan kan Running Therapie uitkomst bieden!

Wat is Running Therapie?

Running Therapie is het inzetten van een rustige duurloop (wandelen/hardlopen) ten behoeve van het overbelaste brein. Het is een therapievorm waarbij je met je lichaam bezig bent, maar de effecten ervan zal je met name op psychisch gebied ervaren.

'De naam ‘Running Therapie’ is misschien wat verwarrend. Het woord “running’ roept associaties op met rondetijden en  hardloopwedstrijden, terwijl ‘therapie’ doet vermoeden dat het om een verbale manier van behandeling gaat. Niets is echter minder waar!

Het hardlopen kan op wandeltempo worden uitgevoerd en therapeutische gesprekken voeren behoren NIET tot de standaardtaak van de Running Therapeut.

 

 

 Running Therapie is MEER dan een 'normale' hardlooptraining. 

Wanneer je wilt leren hardlopen kun je je ook aansluiten bij een reguliere hardloopgroep. Wat een groot verschil is tussen een reguliere hardloopgroep en Running Therapie is dat bij Running Therapie niet de prestatie voorop staat maar het lekkere gevoel en het plezier dat bewegen jou kan bezorgen. Mensen die al jaren niets gedaan hebben en een flinke achterstand in conditie hebben opgelopen, kunnen doelgericht met een Running Therapeut aan de slag. Er is ruimte en aandacht voor alles wat er komt kijken bij het oppakken van lichaamsbeweging, in combinatie met de psychische klachten

 

Na 12 weken is het de bedoeling dat u over de vaardigheid beschikt om zelfstandig, 3 tot 4 keer per week (30-60 minuten per keer), invulling te kunnen geven aan het hardlopen (of naar wens iedere andere vorm van lichaamsbeweging).   

De kracht van Running Therapie

Running Therapie is TOEGANKELIJK  

Iedereen die kan wandelen kan meedoen

 

Hardlopen is GOEDKOOP  

Na het voltooien van de cursus kan het hardlopen zelfstandig of bij een reguliere hardloopgroep voortgezet worden

 

Hardlopen kent WEINIG NEGATIEVE BIJWERKINGEN  

Enkel kunnen er blessures opgelopen worden wanneer er onvoorzichtig wordt getraind

 

Running Therapie kent VEEL POSITIEVE BIJWERKINGEN  

Denk aan gewichtsverlies en een fikse verbetering van de fysieke EN mentale gezondheid

 

Running Therapie richt zich op EMPOWERMENT  

 Zelf-leren-doen, hier heeft u uw hele leven profijt van 

 Korte en Lange termijndoelen

"Leer met plezier en ontspanning lopen"

 

 Running Therapie heeft als hoofddoel de STEMMING te verbeteren.

Nevendoelen kunnen zijn; het verbeteren van de conditie, grenzen leren stellen, zelfvertrouwen kweken of afvallen.    

 

Kortetermijndoelstellingen

Wegnemen angst en onzekerheid 

Opdoen van succeservaringen   

Aanleren juiste looptempo  

Inpassen beweegvorm in weekagenda  

Intrinsieke motivatie ontwikkelen  

 

Langetermijndoelstellingen

Vermindering van depressieve- angst- paniek- gevoelens

 Verbetering fysieke competentie gevoelens (wat uiteindelijk effect heeft op het algeheel competentiegevoel)  

Vergroten zelfredzaamheid

Actieve levensstijl

Mogelijk afbouw medicatie (dit alleen in samenspraak met arts)  

Blijvende gedragsverandering

 

De werking van Running Therapie

"Lichaam en geest hebben elkaar hard nodig

om goed te kunnen functioneren"


Regelmatig bewegen heeft invloed op de biologische werkingsmechanismen en op de

psychologische werkingsmechanismen.

 

Bij Biologische werkingsmechanismen hebben we het o.a. over de aanmaak van endorfine (ook wel geluksstofje genoemd) en de cardiovasculaire fitheid (fitheid van hart, longen, bloed). 

Bij Psychologische werkingsmechanismen hebben we het over Self-efficacy (het geloof dat je een bepaald doel kunt halen), zelfvertrouwen, sociale interactie en afleiding van negatieve gedachten.  

  

De biologische en psychologische werkingsmechanismen hebben samen invloed op het welzijn van de mens. Denk hierbij aan stemming, angst, slaap kwaliteit, zelfbeeld en cognitief functioneren in het dagelijks leven.  

 De Effecten van Running Therapie     

Ontspanning door inspanning

   

Running Therapie kan symptomen van psychische klachten zowel verminderen als voorkomen. Running Therapie zorgt voor een betere psychische conditie. Door regelmatig sporten nemen symptomen als stress, angst en depressie af. Het is vergelijkbaar met het effect van cognitieve gedragstherapie en antidepressiva.

  Doorbreek die negatieve spiraal

 

Sporten draagt bij aan het loskomen van de gewone (negatieve) gedachtestroom. Het piekeren wordt onderbroken door het bewegen. Hierdoor lukt het steeds beter om los te komen van de problemen en nieuwe gedachten toe te laten.    

 

 

Gerichte bewegingsactiviteit leidt tot fysieke, psychische, emotionele EN cognitieve verbeteringen;

 

Fysieke verbeteringen

Gewichtsafname

Bloeddrukverlaging

Verbetering conditie

Verbetering functioneren hart en bloedvaten

Verbeterde longfunctie

Vermindering onverklaarbare lichamelijke klachten

Stijging uithoudingsvermogen

Psychische verbeteringen

Verbeterd zelfbeeld

Afname sombere gevoelens

Afname angstgevoelens

Minder stress

Meer inzicht in problemen

Helder kunnen nadenken

Van een afstand naar probleem kunnen kijken

Verbetering in probleemoplossend denken

Cognitieve verbeteringen

Ontdekken dat eigen kunnen vaak onderschat wordt

Aanleren nieuwe coping-stijl (manier van reageren)

Emotionele verbeteringen

Lekker gevoel (Runners high)

Rustig en uitgerust gevoel

Doorbreking negatieve spiraal

Ontspanning door inspanning

 

 

Ademhalingsoefeningen

Iedere training wordt voorafgegaan en afgesloten met een ademhalingsoefening. Een ontregelde ademhaling kan namelijk ook de oorzaak zijn van diverse klachten. Denk aan spanningshoofdpijn, snelle verzuring tijdens het lopen, een gejaagd gevoel, koude handen of voeten of pijn in de nek en schouders. Een ademhalingsfrequentie van 6 tot 10 keer per minuut is in rust voldoende. (Een hoop mensen ademen veel sneller, namelijk 10 tot 20 keer minuut) Door rustig te ademen kun je een hoop energie besparen, hersteld je lichaam sneller van inspanningen en krijgt het hoofd veel meer rust.

Over de kosten en duur van de Running Therapie kunt u meer lezen onder; Praktische informatie